Sürekli büyüme anlayışı ile kapasitesini etkin kullanan, kaliteden ödün vermeyen, geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerine önem veren PUDO yönetimi olarak giderek iş yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline gelen bilgi güvenliğini sağlamak amacı ile geliştirdiğimiz uygulamalarla;

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki faaliyetlerimizde planlı ve sistematik yaklaşımlarla ISO 27001 standardının şartlarını karşılamayı ve iş yapış biçimimiz ile süreçlerimizin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
  • Şirketlerimizin en önemli varlığı olan bilgiyi, gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik açılarından sistematik bir şekilde değerlendirerek, içeriden veya dışarıdan kasıtlı veya kazara oluşabilecek tüm tehditlerden korumayı,
  • Bilgi Güvenliği faaliyetlerimizi zamanında, etkin, doğru, hızlı ve güvenli yürüterek, ilgili mevzuatlara ve sistem güvenliğini gerektiren şartlara uymayı,
  • Bilgi güvenliği hedeflerine ulaşmak için gerekli kaynağı sağlamayı,
  • Bilginin üretilmesi, raporlaması, işlenmesi, paylaşılması ve saklanması faaliyetlerinde güvenliği sağlamayı, taahhüt ederiz.